Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Spotkanie z przedstawicielami sanepidu

2 listopada uczniowie klas czwartych spotkali się  z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach, paniami Małgorzatą Wójcik i Weroniką Lesisz, które w ramach kampanii EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) przeprowadziły wykład pt. „Wybieraj bezpieczną żywność”.

Podczas spotkania prelegentki wyjaśniły, w jaki sposób odczytywać etykiety na produktach spożywczych, jak przechowywać żywność oraz w jaki sposób zaznaczane są na etykietach alergeny.  Prelekcja miała na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zdrowego żywienia oraz zwrócenie uwagi na własne wybory w kontekście odżywiania.