Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Szkoła Dialogu

Już po raz trzeci I Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do projektu „Szkoła Dialogu”, który jest realizowany przez Muzeum Polin w Warszawie z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Program edukacyjny „Szkoła Dialogu” rozpoczął się w 2008 r., a jego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. Młodzież  poznając historię swojej okolicy, często odkrywa zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz ich miejscowości. W ramach programu nasi uczniowie pod kierunkiem trenerów Forum-pani Katarzyny Domagały i pani Barbary Rostek poznawali żydowską przeszłość Kozienic, rozpoczynając osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Historia żydowskiej społeczności w Kozienicach sięga połowy XVI wieku. Sama gmina żydowska powstała w 1616 roku, zgodnie z przywilejem nadanym przez króla Zygmunta III. W XVIII wieku ludność żydowska stanowiła już 55%  mieszkańców miasta. W tym też czasie Kozienice stały się centrum ruchu chasydzkiego dzięki postaci słynnego Magida z Kozienic – cadyka Isroela Hopsztajna, twórcy chasydzkiej dynastii Koźnic. Głównym miejscem, wokół którego skupiało się życie żydowskie, była ulica Magietowa (nazwa pochodząca od słowa „Magid”) z dwoma synagogami i słynnym domem rabina. Wiek XIX przyniósł zaś rozkwit różnorodnych żydowskich organizacji społeczno-politycznych, co najlepiej ilustrowali żydowscy radni miasta – ortodoksi, bezpartyjni, folksiści, syjoniści i bundowcy. Po świetności kozienickiej gminy nie pozostało w przestrzeni miasta wiele – kilka domów oraz cmentarz. Dzięki ochotniczkom z klas pierwszych, historia przedwojennych sąsiadów została odkryta na nowo.  Wyjątkowo interesująca była dla uczniów wizyta na Kirkucie, gdzie pan Marian Wysocki-opiekun cmentarza- ciekawie opowiadał o żydowskich tradycjach. Wszyscy uczestnicy kozienickiej Szkoły Dialogu byli na nim po raz pierwszy .Dużym odkryciem dla uczniów był fakt, że lokalny cadyk – Magid z Kozienic – jest znany na cały świat, a jego grób co roku odwiedza tysiące osób. 

Wszystko było dla licealistów z pewnością zaskoczeniem i inspiracją na przyszłość.

Nad całością w szkole czuwały nauczycielki historii pani Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek i pani Joanna Kuźmińska.