Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Festyn ze Stefkiem Burczymuchą

Dnia 6 czerwca 2022 r. grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, w składzie: Milena Caban, Andżelika Gola, Alicja Kwiecińska, Ewa Mojsiuszko, Weronika Rutkowska, Antonina Różańska, Oliwia Sygocka, Ewa Świechowska, Wiktoria Wierzbicka, Dominik Bolek i Łukasz Wójtowicz, wzięła udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Bibliotekę Publiczną w Kozienicach.


Młodzież pod kierownictwem pani Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek i pani Joanny Piwońskiej przygotowała krótkie przedstawienie pt. „Stefek Burczymucha”. W oryginalnej wersji wiersza o tym samym tytule Maria Konopnicka opowiada o nadmiernie pewnym siebie młodym chłopcu, błędnie przekonanym o własnej odwadze. W przedstawieniu naszych aktorów wiersz polskiej poetki niósł ze sobą dodatkowy przekaz – uczniowie poruszyli temat zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się dzieci podczas korzystania z Internetu czy urządzeń elektronicznych. To przesłanie uchwycili symbolicznie w plakatach i wyjątkowych strojach, których wymowa miała nawiązywać do takich problemów, jak pedofilia, hejt, wyłudzanie oraz wykorzystywanie cudzych zdjęć i danych osobowych czy uzależnienie od gier komputerowych. Po odegranym przedstawieniu, Łukasz Wójtowicz (pod nazwiskiem Stefka Burczymuchy) omówił je z dziećmi z grup przedszkolnych, zebranymi tego dnia przy Bibliotece Publicznej w Kozienicach. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania związane z odwagą i zagrożeniami w przestrzeni internetowej. Nasi aktorzy zadbali o to, aby w przystępny sposób uświadomić swoim młodszym koleżankom i kolegom, że „być odważnym” nie oznacza nie bać się absolutnie niczego. „Być odważnym” oznacza nie bać się rzeczy niegroźnych, a do zagrożeń (np. internetowych) podchodzić z należytym rozsądkiem. Amatorzy teatru z I LO w Kozienicach zostali ciepło przyjęci przez pracowników Biblioteki Publicznej, którzy w geście podziękowania obdarowali ich drobnymi upominkami.