Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Matura 2022


Egzamin maturalny rozpoczęty!
W środę 5 maja 2022 r. , o godzinie 9.00 abiturienci I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach przystąpili do pierwszego egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym.

Tak jak co roku, egzamin dojrzałości zapoczątkował sprawdzian z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pierwsi uczniowie przybywali do szkoły już o godzinie 8.00 i oczekiwali na wejście do wyznaczonych sal. Nad bezpieczeństwem przeprowadzanych egzaminów czuwali przewodniczący i członkowie zespołów nadzorujących oraz  pracownicy szkoły. Maturzyści  posiadali własne przybory do pisania, ewentualnie wodę. Po zajęciu wylosowanych miejsc przy stolikach, ustawionych w bezpiecznej odległości, oczekiwali na rozdanie arkuszy maturalnych. Egzamin przebiegał spokojnie, wszyscy maturzyści w skupieniu wykonywali zadania. Abiturienci rzetelnie przygotowywali się do tej ważnej chwili. Naszym maturzystom życzymy powodzenia, doskonałych wyników i trzymamy kciuki na kolejnych egzaminach. Powodzenia!