Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Akademia - Święto Konstytucji 3 Maja


231 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.
Ustawa zasadnicza regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z tej okazji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się 29 kwietnia uroczysta akademia upamiętniająca to szczególne wydarzenie w historii Polski. W tematykę Majowej Konstytucji wprowadził szkolną społeczność film pt. „Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja”. Po nim nastąpił montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez licealistów. Krótki rys historyczny przedstawiła uczennica kl. 1b Julia Mirka, która także na zakończenie akademii zaśpiewała wzruszającą pieśń „Uwięziony ptak” nawiązującą do znaczenia wolności w życiu narodów. Ponadto mogliśmy wysłuchać wierszy w wykonaniu Mai Marszałek z kl.2a i Darii Ambroziewicz z kl.3pc. O oprawę muzyczną zadbał Igor Wasiński, który między innymi zagrał na trąbce „Hymn Konstytucji 3 Maja” oraz Sandra Kocyk grająca na flecie, tegoroczna maturzystka z kl. 3gc.
Warto też wspomnieć, że na ten majowy, wiosenny czas przypada wiele ważnych uroczystości: 1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pracy i rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej, a 8 maja Dzień Zwycięstwa.
Jak długo symbole te kojarzone będą z Polska i Polakami zależy wyłącznie od nas Polaków, a przede wszystkim, od młodych Polaków! Dziś czasy równie nie są łatwe, nie jest też łatwo być prawdziwym Polakiem. To właśnie po to przypominamy tych, którzy rozproszeni przez lata po całym świecie żyli oraz działali na rzecz Ojczyzny. To po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały Polakom przetrwać.