Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Debata samorządowa

W dniu 26 marca 2013 roku odbyła się debata samorządowa na temat: „Transport – jak się poruszasz? Poszukujemy sposobu rozwiązania problemów komunikacyjnych młodzieży dojeżdżającej do szkół kozienickich”.

            Debata miała na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań umożliwiających uczniom kozienickich szkół punktualne przyjeżdżanie do szkoły oraz bezpieczny powrót do domu.

            Wraz z uczniami debatowali:

Igor Czerwiński – Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice,

Jerzy Jaworski – Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach,

Ewa Malec – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach,

Wioletta Machnio – Prokurent – Kierownik Działu Przewozów w PKS Sp. z o.o.,

Jolanta Tabor – Specjalista ds. turystyki w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych,

Cezary Iwańczuk – Strażnik w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych. Kozienicki Park Krajobrazowy,

Magdalena Cichowlas – Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach,

Beata Smykiewicz-Różycka – Opiekun Samorządu Uczniowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach,

Anna Przerwa-Bieniek - Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach,

Renata Kowalska – Pedagog w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach,

Sylwia Milczarczyk – Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach.