Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Maturzyści rozpoczęli swoje zmagania!

We wtorek 4 maja 2021 r. , dokładnie o godzinie 9.00 abiturienci I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach przystąpili do pierwszego egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym.
 
Tak jak co roku, egzamin dojrzałości zapoczątkował sprawdzian z języka polskiego na poziomie podstawowym. Już po raz kolejny dyrekcja, nauczyciele oraz maturzyści musieli podporządkować się zaleceniom sanitarnym związanym z pandemią. Pierwsi uczniowie przybywali do szkoły już po godzinie 8.00 i w obowiązującym reżimie sanitarnym oczekiwali na wpuszczenie do wyznaczonych sal. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy mieli obowiązkowe maseczki oraz dezynfekowali dłonie przed wejściem na salę egzaminacyjną. Nad bezpieczeństwem przeprowadzanych egzaminów czuwali przewodniczący i członkowie zespołów egzaminacyjnych oraz  pracownicy szkoły. Maturzyści  posiadali własne przybory do pisania, ewentualnie wodę. Po zajęciu wylosowanych miejsc przy stolikach, ustawionych w bezpiecznej odległości – 1,5 metra od siebie, oczekiwali na rozdanie arkuszy maturalnych. Wszyscy bezwzględnie dostosowali się do wymogów epidemicznych i po czynnościach wstępnych przystąpili do pisania egzaminu.  Egzamin przebiegał spokojnie, wszyscy maturzyści w skupieniu wykonywali zadania. Pomimo trudnego dla nich roku, naznaczonego pandemią i nauczaniem zdalnym, wszyscy rzetelnie przygotowywali się do tej ważnej chwili. Naszym maturzystom życzymy powodzenia, doskonałych wyników i trzymamy kciuki na kolejnych egzaminach. Powodzenia!