Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Lekcja WOS w dobie pandemii

Lekcje wiedzy o społeczeństwie w dobie pandemii
w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Kozienicach

Mogłoby się wydawać, że nauczanie zdalne znacznie ogranicza możliwości pozyskiwania wiedzy... Nic z tych rzeczy!
Nauczycielom i uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach nie brakuje kreatywnych pomysłów na naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Na szczególną uwagę zasługują lekcje wiedzy o społeczeństwie, prowadzone przez panie: Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek i Joannę Kuźmińską w naszym liceum. Aby uatrakcyjnić zajęcia i dać uczniom szansę dogłębnego zaznajomienia się z różnymi tematami, panie organizowały wirtualne spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, zajęcia prowadzone przez prawników, a nawet symulację wyborów czy rozprawy sądowej.
I tak: 25 stycznia 2021 roku uczniowie klasy IIpC przeprowadzili symulację wyborów do samorządu szkolnego. Wystartowało w nich dwóch kandydatów, którzy przy pomocy swoich komitetów wyborczych, przekonywali elektorat do oddania głosu właśnie na nich. Doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie przygotowywania programów wyborczych, haseł i ulotek z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Dnia 11 lutego 2021 roku uczniowie klas drugich i trzecich mogli połączyć się z Brukselą i wysłuchać wykładu, który został przeprowadzony przez dr Michała Rynkowskiego - członka Służby Prawnej Komisji Europejskiej- pt.: ,,Rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej”. Prelegent, w przygotowanej prezentacji, przybliżył uczniom sylwetki ważnych osobistości pracujących w Komisji Europejskiej, a także przedstawił parę ciekawych informacji na temat funkcjonowania europejskich programów edukacyjnych dla młodzieży, m.in.: programu edukacyjnego Erasmus+. Druga część spotkania odbyła się pod hasłem: ,,Instytucje Europejskie od kuchni”, a poprowadził ją pan Maciej Tomaszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. Prelegent udzielał informacji na temat inicjatyw edukacyjnych Unii Europejskiej.
W lutym i kwietniu 2021 roku na zdalne lekcje wiedzy o społeczeństwie zostali wirtualnie zaproszeni młodzi prawnicy, którzy przybliżyli młodzieży tematy z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego.
Jednym z nich był absolwent prawa, jednocześnie absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – pan Rafał Malec, który przekazał uczniom wiele szczegółowych informacji na temat prawa karnego. Prowadzący zadbał o to, aby uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu. Uczestnicy zajęć mierzyli się z pytaniami i zadaniami o różnej skali trudności. Jedno z nich sprawdzało nawet znajomość łacińskich, prawniczych sentencji.
Nie obyło się również bez przeprowadzenia symulacji rozprawy sądowej. Licealiści z klasy IIpB wcielili się w role uczestników procesu karnego. Trzeba przyznać, że uczniowie profesjonalnie przygotowali się do tej niecodziennej lekcji – samodzielnie przygotowali kwestie, niektórzy zadbali o odpowiedni strój i charakteryzację, a dzięki dostępnej w aplikacji Microsoft Teams funkcji zmiany tła, rozprawa wyglądała jeszcze bardziej realistycznie.
W organizacji tych lekcji od strony technicznej pomagała nam pani Joanna Molenda.
Jak widać, pandemia Covid-19 nie stanowi większej przeszkody dla naszej szkolnej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w realizowaniu ciekawych, atrakcyjnych lekcji, których zasięg znacznie przekracza okładki podręczników.
 
Łukasz Wójtowicz – uczeń kl. IIpB