Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Spotkanie z Anną Marią Wesołowską

13 marca 2013 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach odbyło się spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską. Na spotkaniu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów mieli okazję wysłuchać kilku słów dotyczących bezpieczeństwa młodzieży.

Sędzia poruszyła wiele tematów dotyczących osób w młodym wieku. Szczególna uwaga została zwrócona na problem przemocy fizycznej. Kolejnym poruszanym zagadnieniem była zbyt wczesna inicjacja seksualna u ludzi w młodym wieku, która często bywa połączona z przestępstwem. Następnie Anna Maria Wesołowska przestrzegała przybyłych przed zwieraniem znajomości przez Internet oraz umieszczanie swoich danych w sieci.
Konferencja dotycząca różnych przestępstw popełnianych przez młodych została wzbogacona szeregiem ciekawych przykładów i prawdziwych historii.