Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

22 Marca Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody ustanowiony został 22 grudnia 1992 roku, rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako najważniejszy spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia Wody mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody.

W poprzednich latach tematami przewodnimi Międzynarodowego Dnia Wody były m.in. hasła: Woda i kultura, Niedobór wody, Woda a stan sanitarny świata, Woda dla miast, Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie, Woda a zrównoważony rozwój, Woda a praca. W tym roku w warunkach pandemii hasłem przewodnim jest prawidłowa higiena rąk (ważna zawsze), ale dziś ze szczególnym akcentem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 i wielu innych chorób zakaźnych.

                     

Mycie rąk przy użyciu wody i mydła, jeśli jest wykonane prawidłowo, ma kluczowe znaczenie w walce z koronawirusem, odpowiedzialnym za chorobę COVID-19. Niestety zaledwie 3 na 5 osób na całym świecie ma dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych. To znaczy, że miliony ludzi nie mają gdzie umyć rąk. O ile w krajach zamożnych, z kręgu tzw. wysoko rozwiniętych, brak prawidłowej higieny może wynikać jedynie z zaniedbania, niestety w wielu regionach świata, to problem braku dostępu do bieżącej wody i sanitariatów. Jak alarmuje UNICEF, w wielu regionach świata, dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy medyczni i inni członkowie społeczności nie mają dostępu do urządzeń sanitarnych w domach, ośrodkach medycznych, szkołach czy gdziekolwiek indziej. Według ostatnich danych:

 • 40 proc. światowej populacji (czyli 3 mld ludzi) nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych w domu. W najuboższych krajach jest to nawet 75 proc. ludności,
 • 47 proc. szkół na świecie, w których uczy się 900 mln dzieci, nie ma sanitariatów,
 • 16 proc. ośrodków medycznych, czyli co szósty, nie ma toalet lub urządzeń sanitarnych

Najbardziej narażeni na infekcje wirusowe są mieszkańcy wielkich miast. Gęstość zaludnienia i zatłoczone miejsca (targi, transport publiczny) sprzyjają zagrożeniu zarażenia się. To truizm, ale dziś nabiera nowego znaczenia: w najgorszej sytuacji są osoby żyjące w biednych miejskich slumsach. Nam, Europejczykom, trudno sobie wyobrazić, że w krajach Afryki Subsaharyjskiej, 63 proc. mieszkańców miast (czyli 258 mln ludzi) nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. W Azji Środkowej i Południowej 22 proc. ludzi w miastach (czyli 153 mln) nie ma gdzie umyć rąk. Najgorsza sytuacja jest w Bangladeszu oraz Indiach. Zaś we Wschodniej Azji 28 proc. Indonezyjczyków mieszkających w miastach (czyli 41 mln) nie ma toalety w domu. Jak na tle świata wygląda sytuacja Polski? Jak się okazuje, jesteśmy w grupie państw, którym grozi deficyt wody.

 • 97% wody pochodzi z opadów atmosferycznych
 • 3% wody dostarczane jest z zagranicy
 • roczny przychód wody wynosi 192 mld m3
 • roczny rozchód wody wynosi 192 mln m3
 • wody powierzchniowe dzielą się na trzy klasy czystości:
  • pierwsza – 1% skażenia to wody zdatne do picia
  • druga – 6% skażenia to wody wykorzystywane w rekreacji i hodowli zwierząt
  • trzecia – 33% skażenia to wody wykorzystywane w przemyśle i nawadnianiu pól
  • wody o wskaźniku 60% skażenia są wodami pozaklasowymi
 • zaledwie 1,8% rzek posiada wodę klasy pierwszej
 • prawie 31% rzek posiada wody pozaklasowe
 • polskie jeziora w większości posiadają wody drugiej i trzeciej klasy
 • źródła zasobów wodnych:
  • wody mineralne
  • wody jezior
  • wody rzek

Choć zasoby wody na świecie i w Polsce wydają się być duże, to sytuacja nie jest dobra. Zależność od klimatu, ograniczona ilość wody pitnej i wzrastające zanieczyszczenie wód zagrażają dostępności wody w przyszłości i sprawiają, że cena za nią już dziś jest wysoka. Stan gospodarki wodnej bije na alarm, uświadamiając zarazem znaczenie edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska.

 

Poniżej linki do prezentacji na temat wody wykonane, przez uczniów naszego liceum.