Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wirtualna Wizyta w Brukseli

Dnia 11 lutego 2021 roku, w godzinach: 12:15 – 14:30, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wzięli udział w wirtualnej wizycie w Brukseli w Komisji Europejskiej. Z inicjatywy nauczycielki - pani  Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek, młodzież mogła, za pośrednictwem platformy Cisco WebEx, porozmawiać z osobami, które na co dzień pracują w strukturach Unii Europejskiej w Brukseli.
 
Organizatorką wizyty była pani Ewa Modzelewska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pracująca w sekcji do spraw komunikacji. Z kolei nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała pani Ewa Krzemień – koordynatorka programu z Centrum wizyt w Komisji Europejskiej w Brukseli. Uczniowie wysłuchali wykładu, który został przeprowadzony przez dr Michała Rynkowskiego - członka Służby Prawnej Komisji Europejskiej- pt. ,,Rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej”. Pan doktor w przygotowanej przez siebie prezentacji  przybliżył uczniom sylwetki ważnych osobistości pracujących w Komisji Europejskiej, a także przedstawił parę ciekawych informacji na temat funkcjonowania europejskich programów edukacyjnych dla młodzieży, m.in. programu edukacyjnego Erasmus+. Druga część spotkania odbyła się pod hasłem ,,Instytucje Europejskie od kuchni” a, poprowadził ją pan Maciej Tomaszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. Prowadzący udzielał informacji na temat ciekawych inicjatyw Unii Europejskiej. Organizatorzy spotkania dbali o to, aby atmosfera wirtualnej wizyty była swobodna i przyjemna. Byli otwarci na pytania uczniów i starali się odpowiadać na wszystkie, nawet te najtrudniejsze. Rzeczowo wyjaśniali poruszane przez młodzież zagadnienia, a także udostępnili uczniom źródła, z których mogą korzystać. Dla społeczności  liceum była to okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej, a także do zapoznania się z realiami pracy urzędników Komisji Europejskiej i atrakcyjna lekcja wiedzy o społeczeństwie w czasie zdalnej nauki.