Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Sto lat minęło...

29 i 30 września 2018r. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach obchodziło znamienity jubileusz – 100 lat istnienia szkoły i VI Zjazd jej Absolwentów. W roku upamiętniającym stulecie niepodległości Rzeczypospolitej data ta wpisuje się w niezwykły sposób w historię naszej „Małej Ojczyzny”. Liceum jest bowiem jednym z najstarszych w regionie i przez wiek swojej działalności edukacyjnej wykształciło duże grono znakomitych obywateli.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą celebrował absolwent naszego liceum, jego ekscelencja biskup Radosław Zmitrowicz. Po Mszy Św. w intencji szkoły i absolwentów nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, gości, księży, nauczycieli, młodzieży, absolwentów i wszystkich sympatyków naszego liceum na plac przed szkołą. Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” wraz z mażoretkami uświetnili przemarsz. Przed budynkiem liceum nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, którą ufundowali absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego. Odsłonięcia dokonali: dyrektor delegaturyw Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Krzysztof Szewczyk, starosta – Andrzej Jung, burmistrz – Tomasz Śmietanka, dyrektor I LO – Ewa Malec, przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Szczypiór, uczniowie – Zuzanna Dębiec i Igor Pacocha oraz przedstawiciele absolwentów – Janina Starzyk i Stanisław Miturski, rocznik maturalny 1949, a poświęcenia dokonał biskup Radosław Zmitrowicz. Moment ten był doskonałą okazją do wykonania pamiątkowego zdjęcia wszystkim, którzy zgromadzili się na placu szkolnym, a w górę pofrunęła setka zielonych balonów, swoja kolorystyką symbolicznie nawiązujących do popularnej nazwy szkoły, liczba 100 – to symbol podwójnego jubileuszu – szkoły i odrodzenia ojczyzny. Występ orkiestry dętej z wiązanką utworów patriotycznych rozpoczął część artystyczną, zwieńczoną polonezem, który poprowadziła dyrektor I LO – Ewa Malec – absolwentka szkoły wraz z burmistrzem – Tomaszem Śmietanką, absolwentem I LO. W tym uroczystym korowodzie udział wzięli – goście, nauczyciele, uczniowie i wszyscy, którzy zechcieli przyłączyć się do świętowania.

Dalsza część uroczystości odbywała się w sali widowiskowej CKA w Kozienicach. Oficjalną część jubileuszu rozpoczęła Aleksandra Mierzejewska – uczennica klasy IIIB, utworem C. Saint – Saens „Łabędź”. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły – Ewa Malec, której towarzyszył dyrektor wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka –absolwent I LO. Po odśpiewaniu hymnu pani dyrektor powitała przybyłych gości – księdza Biskupa – Radosława Zmitrowicza, posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mirosława Maliszewskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, dyrektora delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty– Krzysztofa Szewczyka, Starostę Powiatu Kozienickiego – Andrzeja Junga, Burmistrza Gminy Kozienice – Tomasza Śmietankę, przybyłych dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół oraz wiceprezesa Enei Wytwarzanie – Jana Mazurkiewicza i wszystkich znamienitych gości, a w szczególności byłą dyrektor szkoły – panią Janinę Starzyk, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

W swoim wystąpieniu pani dyrektor przypomniała historię szkoły od początków jej powstawania, podkreślając, że pierwszy zamysł jej budowy pojawił się już w roku 1914, ale trudna historia naszej ojczyzny udaremniła realizację tego zacnego planu. Ponownie powrócono do myśli utworzenia w Kozienicach Gimnazjum i Liceum w 1917 r., a oficjalne zezwolenie na budowę szkoły, Rada Opiekuńcza Komitetu Założenia Szkoły Średniej otrzymała 20 kwietnia 1918r. II wojna światowa zniweczyła zamysł budowy, a dopiero w końcu stycznia 1945r. Józef Korfanty przystąpił do odtwarzania szkoły, która swą działalność rozpoczęła w domach prywatnych. Dzięki wysiłkom wielu pasjonatów i ludzi zaangażowanych, w roku 1960, na placu po dawnej cerkwi powstał obecny budynek szkoły.

Pani dyrektor wspomniała, że na przestrzeni wielu lat mury naszej szkoły opuściło 7652 absolwentów – to grono zacne, elity naszego społeczeństwa, zarówno tego lokalnego jak i ci, którzy sławią imię naszego liceum w całym kraju i poza jego granicami. Pani dyrektor Ewa Malec podkreśliła, że „…dzisiejsza uroczystość jest hołdem złożonym tym ludziom, historii, tradycji…”.

Kolejno głos zabierali zaproszeni goście, dostrzegając zasługi naszej placówki w obszarach kultury, nauki, sztuki i sportu oraz w wielu innych dziedzinach życia społecznego. Absolwenci wspominali własne doświadczenia związane ze szkołą, a wielu podkreślało niezwykłą atmosferę w niej panującą. Jubileusz 100 – lecia szkoły był doskonałą okazją do uhonorowania dotychczasowych zasług placówki – szkoła wyróżniona została Odznaką Honorową„Zasłużony dla Mazowsza” przyznawaną przez sejmik województwa mazowieckiego oraz Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II Stopnia. Pani dyrektor Ewa Malec, Anna Liwocha i Jolanta Martynowska zostały odznaczone szczególnym wyróżnieniem – medalem pamiątkowym Pro Masovia, a ponad trzydziestu pracowników szkoły otrzymało dyplomy uznania przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego. Zebrani goście mieli także okazję obejrzeć film zrealizowany przez Kronikę Kozienicką poświęcony historii naszej szkoły. Wywołał on wzruszenie, uśmiech, a czasami zadumę nad przeszłością, teraźniejszością i refleksje nad przyszłością. Uroczystość uświetnił koncert przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz uczniów I LO pod kierunkiem dyr. Zdzisława Włodarskiego.

Następnie nadszedł czas na spotkania w szkole. Budynek „Zielonego” zapełnił się ludźmi, zabrzmiał dzwonek i wszyscy zgromadzili się w klasach na koleżeńskich spotkaniach, powróciły wspomnienia, było wiele uśmiechów, czasami zdziwienia, a atmosfera radości zagościła na resztę dnia. Wieczorem ponownie gwar zapanował w budynku szkoły, rozpoczął się w pięknie udekorowanej sali bal stulecia zainaugurowany tradycyjnym polonezem. Uczestnikom towarzyszył zespół muzyczny „Nocny Koncert”, szampańska zabawa trwała do białego rana, były koleżeńskie spotkania, wspólne tańce i niekończące się długie nocne opowieści przyjaciół. Ogromną popularnością cieszyła się dostępna w szkole publikacja, specjalnie przygotowana i uzupełniona na tę okoliczność, a także pamiątkowy kalendarz na 2019r., zawierający zdjęcia aktualnych wydarzeń szkolnych.

W niedzielny poranek grupa uczestników uroczystości spotkała się na miejskim cmentarzu, aby pomodlić się przy grobach zmarłych nauczycieli, zapalić znicze i ciepłym wspomnieniem podkreślić pamięć o tych, którzy odeszli.

Jubileusz stulecia I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach to już historia…. wierzymy, że krok w nowe stulecie rozpoczął nowy, piękny rozdział działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach – szkoły z tradycjami.

Dyrektor I LO w Kozienicach serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji uroczystości wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury p. Elwirze Kozłowskiej, dyrektorowi Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach p. Zdzisławowi Włodarskiemu, Kronice Kozienickiej oraz osobom współpracującym i zaangażowanym w organizację uroczystości.