Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Bezpieczna kąpiel-bezpieczne wakacje

Takie hasło nosiła dzisiejsza akcja zorganizowana przez Wojewódzką Komendę Policji, podczas której również Szkolna Grupa Medyczna mogła zaprezentować swoje umiejętności. 19 czerwca 2018 r. na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył się pokaz przedstawicieli różnych służb i instytucji, które dbają o zdrowie i bezpieczeństwo. Do udziału w pokazach została zaproszona Grupa Medyczna z naszego liceum.Odbiorcami byli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z Kozienic i powiatu kozienickiego. Akcja miała formę pokazu i szkolenia: pokazy policyjne, strażackie i ratownictwa medycznego w wykonaniu przedstawicieli naszej drużyny.