Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Szkolna Grupa Medyczna uczy ratować dzieci i dorosłych- Festyn Rodzinny w Świerżach Górnych

16 czerwca 2018 r. Szkolna Grupa Medyczna miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas Festynu Rodzinnego odbywającego się w Świerżach Górnych.

 

Nasi ratownicy nie tylko uczą się jak najlepiej udzielać pierwszej pomocy,ale również wykorzystują swoją wiedzę do tego,aby uczyć swoich kolegów,koleżanek,a nawet dzieci i dorosłych.
W ramach festynu uczniowie,pokazali jak istotne i jak łatwe jest to zadanie.