Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Mistrzostwa SUDOKU dla szkół podstawowych

Czwartego czerwca 2018 roku odbyły się w naszym liceum XI Mistrzostwa Sudoku po raz pierwszy w kategorii szkół podstawowych dla klas III-V. Spotkanie rozpoczęła organizatorka mistrzostw pani Joanna Piwońska witając zawodników i przypominając historię mistrzostw.

Następnie specjalni goście: Katarzyna Surowiecka oraz Kamila Kapusta – uczennice I LO, które tryumfowały w tegorocznych mistrzostwach sudoku w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opowiedziały dzieciom o swojej drodze prowadzącej do zwycięstwa oraz pokazały sposoby rozwiązywania różnych krzyżówek sudoku. Następnie zawodnicy otrzymali zestaw czterech zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, który rozwiązywali przez 45 minut. Po zakończeniu tego etapu komisja składająca się z nauczycielek uczestników, organizatorki zawodów oraz specjalnych gości sprawdziła prace i wyłoniła zwycięzców: I miejsce - Hieronim Wolski(PSP2), II miejsce – Paulina Jastrzębska(PSP4), III miejsce – Tobiasz Turbak(PSP4). Po wręczeniu dyplomów i nagród przez panią wicedyrektor Annę Liwochę, pani Joanna Piwońska podziękowała za udział i zaprosiła dzieci do udziału w mistrzostwach za rok.