Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Laureaci konkursu ,,Historia Multimedialnie"


23 maja 2018 roku w siedzibie MODN w Iłży odbyło się uroczyste zakończenie lX edycji Międzypowiatowego Konkursu ,, Historia Multimedialnie''. Wśród Laureatów nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Julia Telbusiewicz, uczennica klasy la zdobyła drugie miejsce w kategorii gospodarka za prezentację ,, Nowy świat po II wojnie światowej. Krystian Jasek, uczeń klasy lc został wyróżniony w kategorii polityka za prezentację ,,Operacja Barbarossa''. Adrianna Wałęka, uczennica klasy IIIc została wyróżniona w kategorii plakat-100 lecie niepodległości. Opiekunami nagrodzonych uczniów były Małgorzata Kuśmierczyk -Balcerek i Joanna Kuźmińska.