Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Europejski Uniwersytet Latający w liceum


W czwartek 17 maja 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach gościł  „Europejski Uniwersytet Latający”. Celem spotkania było zainteresowanie uczniów i uczennic tematyką unijną oraz zwiększenie wiedzy młodzieży na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Podczas zajęć prowadzonych przez eksperta Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce  pana dr Spasimira Domarodzkiego i animatora Centrum Edukacji Obywatelskiej pana Mateusza Koniecznego,  rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, jej problemach, tożsamości i dziedzictwie europejskim. Doskonały kontakt prowadzących z licealistami sprawił, że uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, m.in. omawiając  przygotowaną prezentację multimedialną, jak w naszej gminie zostały  wykorzystane  środki unijne na przełomie kilku ostatnich lat, czy prezentując wizję Unii Europejskiej w 2025 roku. Europejska lekcja zakończyła się podsumowaniem, że Unia Europejska dotyczy  bezpośrednio wielu obszarów naszego codziennego życia.