Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Dzień Bezpieczeństwa w WSH

W dniu 17 maja 2018r. uczniowie klasy 1B wraz z wychowawcą p. Tomaszem Urbanem uczestniczyli     w obchodach Dnia Bezpieczeństwa pod hasłem „Bezpieczeństwo osobiste i ochrona ważnych obiektów w dobie zagrożenia terroryzmem” organizowanym przez  Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.
Podczas Dnia Bezpieczeństwa przeprowadzony został panel dyskusyjny zainicjowany krótkimi wystąpieniami, podczas których poruszane były następujące tematy:   „Bezpieczeństwo osobiste a prawo posiadania broni”, „Postępowanie służb medycznych – udzielanie pomocy rannym i poszkodowanym – po ataku terrorystycznym w obiekcie handlowym”.   Zebranych gości przywitał doktor Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych - Adam Ziółkowski. Wykłady były prowadzone przez doktorów: Wojciecha Staniuka, Marcina Rabenta, Tomasza Stępnia, Pawła Kapustę oraz Marcina Bugajskiego. Miały one na celu wymianę doświadczeń związanych z działaniami służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również przybliżenie młodzieży istoty ich funkcjonowania. Uczniowie po wykładach mieli okazję podziwiać pokaz ratownictwa wysokościowego w wykonaniu radomskich strażaków, spróbować  swych sił i umiejętności na symulatorach (lotniczym, strzeleckim), poznać wyposażenie ratownicze pilota wojskowego. Przybyli chętni  zgłębili tajniki laboratorium kryminalistycznego oraz zapoznali się z wyposażeniem i zasadami sterowania szybowca. Po obejrzeniu ciekawych prezentacji, chętnie kosztowano prawdziwej żołnierskiej grochówki gotowanej w polowej kuchni.