Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

22 czerwca 2018 r.

rozpocznie nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

 Stypendium może być przeznaczone na cele edukacyjne związane z rozwojem ucznia. Aby wziąć udział w projekcie konieczne będzie zarejestrowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów na stronie internetowej: www5.oeiizk.waw.pl/stypendia/, a następnie przesłanie wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów jest dostępny na stronie internetowej, a także w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!!