Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

15 maja 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W turnieju tym wzięły udział najlepsze drużyny z regionu radomskiego(16 powiatów).
Uczniowie naszego liceum reprezentowali powiat kozienicki.
 
Skład drużyny :
1. Marcin Tasak
2. Karolina Musiał
3. Mikołaj Bąk
4. Dominika Pyrka 
 
Opiekunem drużyny była p.Edyta Tarczyńska
 
Turniej został podzielony na 4 części : 
- test z historii motoryzacji i przepisów ruchu drogowego,
- konkurencja praktyczna-jazda sprawnościowa samochodem ( tor przeszkód ), 
- przygotowanie pojazdu do jazdy, 
- pierwsza pomoc przedmedyczna ( uczniowie z naszego liceum w tej konkurencji osiągnęli jako jedyni maksymalną ilość punktów ).
 
Młodzież naszej szkoły zajęła bardzo dobre 5 miejsce,wykazując się dużą sprawnością i wiedzą.
Był to ich pierwszy udział w tego typu turnieju i zapewne za rok osiągną jeszcze lepsze wyniki.