Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Święto Konstytucji w naszej szkole

27 kwietnia 2018roku odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Konstytucji Majowej. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy Ic,Ia,lla,llb pod opieką p.Joanny Kuźmińskiej. 
Społeczność szkolna słuchając patriotycznych wierszy i utworów muzycznych, miała możliwość przypomnieć sobie, najważniejsze wydarzenia historyczne związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja -pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji.