Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Szkolna Grupa Medyczna ratuje i uczy ratować w Publicznej Szkole Podstawowej w Świerżach Górnych i podczas Dni Wody 2018


W dniu 25 kwietnia 2018 roku Szkolna Grupa Medyczna gościła w murach Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych. Nasi ratownicy spotkali się z najmłodszymi uczniami tejże placówki, aby przybliżyć im zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia praktyczne rozpoczęły się od zapoznania z wyposażeniem apteczki medycznej i powtórzeniem numerów alarmowych.
Dzieci z klasy pierwszej z dużym zaangażowaniem ćwiczyły resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję boczną bezpieczną, krwotok z nosa, zakrztuszenie, omdlenie, złamanie kończyny górnej i dolnej.

To nie koniec działań naszej Szkolnej Grupy Medycznej.W dniu 21 kwietnia 2018 roku brali udział w Dniach Wody organizowanych przez Urząd Miasta i Gospodarkę Komunalną w Kozienicach. Wykonali pokaz ratowania osoby tonącej i zapewnili opiekę medyczna imprezy.

Opiekunem Grupy Medycznej jest p.Edyta Tarczyńska.

Dziękujemy również p.Renacie Kowalskiej za pomoc w organizacji spotkania z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych.