Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Szkolny Klub Sportowy I LO – Unia Sport program SKS 2018

Nasza szkoła od lutego 2018 weszła do Programu „ Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2017r.

Cele programu SKS to:

Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży oraz zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży.

Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

W ramach programu do którego zgłosiła się nasza szkoła, prowadzone są zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców oraz zajęcia fitness skierowane głównie dla dziewcząt.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe.

Piłka siatkowa we wtorki o godzinie 15 i piątki o godzinie 13.40

Fitness w środy o 14.30 oraz w piątki o 13.40 na sali gimnastycznej i wymiennie na hali sportowej co drugi tydzień.