Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

KLASA IIA NA SPECJALNEJ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ


W dn. 24.04.2018r. uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią p. Edytą Tarczyńską gościli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach. Uczestniczyli oni w specjalnych warsztatach pt. „Lekcja wychowawcza z pomysłem. Jesteśmy inni, a jednak tacy sami”. Zajęcia były prowadzone przez psychologa p. Annę Zynek oraz pedagoga p. Renatę Kowalską.

Celem warsztatów było m.in.:

- nauka współpracy w zespole klasowym,

- uczenie postaw wzajemnego szacunku,

- nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,

- rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych, empatii i tolerancji,

- uwrażliwienie na zagadnienie szeroko pojętej inności (np. ze względu na stan zdrowia, charakter, poglądy, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność itp.),

- burzenie funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, innego pochodzenia, orientacji seksualnej itp.

Uczniowie zgodnie przyznali, że wartościowo spędzili czas, a zdobyte wiadomości i umiejętności będą przydatne w codziennym życiu.