Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Warsztaty chemiczne i prelekcja pt. ,,Zdrowa żywność” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.


W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3,grupa uczniów z klasy Ia i IIa przeprowadziła prelekcje, zabawy ruchowe (taniec) i doświadczenia chemiczne dla dzieci w wieku 12-15 lat ze szkół powiatu kozienickiego.
Warsztaty miały na celu przybliżyć uczestnikom, jak ważne jest zdrowe odżywianie, ruch w formie tańca  i zainteresować przedmiotem ścisłym, jakim jest chemia. To właśnie doświadczenia chemiczne zrobiły na dzieciach największe wrażenie. Chętnie wykonywały je pod czujnym okiem uczniów naszej szkoły.
Opiekunem grupy była p.Edyta Tarczyńska.