Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Dzień Otwarty w liceum

W poniedziałek 23 kwietnia 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego odbył się „Dzień Otwarty” dla gimnazjalistów.

 

Pani Dyrektor przedstawiła ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 oraz przypomniała kryteria przyjęcia do naszej szkoły.

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali ciekawe zajęcia i liczne konkursy dla gimnazjalistów odwiedzających naszą szkołę. Tego dnia wszystkie sale były otwarte dla zwiedzających, a nasi uczniowie i nauczyciele chętnie udzielali wszelkich informacji i odpowiadali na pytania gimnazjalistów.

Przewodnikami po szkole byli uczniowie, którzy chętnie prezentowali gimnazjalistom poszczególne sale, czuwali nad ich bezpieczeństwem i wyjaśniali zasady funkcjonowania szkoły.

Gimnazjaliści zadawali pytania i chętnie brali udział w licznych konkursach i quizach. Zainteresowaniem cieszył się również punkt informacyjny, gdzie uczniowie mogli pobrać kwestionariusze i poznać kryteria przyjęć do I LO im. Stefana Czarnieckiego.

Serdecznie zapraszamy!