Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Warsztaty biologiczne Klubu Młodego Odkrywcy 21.04.2018

W sobotę 21 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z nauką biologii skierowane do dzieci w wieku 7-10 lat. Dzieci, które przybyły na zajęcia, wspólnie z licealistami, uczyli się o poważnych zagadnieniach biologicznych. Młodzi naukowcy chętnie przybyli do naszej szkoły w to sobotnie, słoneczne przedpołudnie, by poznawać świat przyrody i zdobywać wiedzę o roślinach.

Tematem spotkania była budowa roślin, ich najważniejsze organy i funkcjonowanie. Staraliśmy się zapoznać dzieci z bardzo ważnym dla życia na Ziemi procesem- fotosyntezą. Mali odkrywcy bardzo aktywnie poznawali tajemnice roślin, dotyczące barwników nadających im barwę oraz poznali poważną metodę badawczą- chromatografię bibułową.  Próbowaliśmy za pomocą doświadczeń określić warunki niezbędne do przebiegu procesu fotosyntezy. Młodzi odkrywcy wykazali zaciekawienie życiem roślin, chętnie wykonywali praktyczne czynności podczas doświadczeń i coraz śmielej posługiwali się sprzętem laboratoryjnym. Dziękujemy Małym Odkrywcom za wspólną naukę i zabawę.