Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Liderzy Profilaktyki znowu w akcji

W dniu 18.04.2018 r. klasa Ia i Ic wzięły udział w akcji profilaktycznej pt.„Książki czytajcie, świat odkrywajcie!” zorganizowanej przez Szkolnych Liderów Profilaktyki. Jej celem było promowanie czytelnictwa, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności pracy w dużej grupie, a także integracja zespołu klasowego.

 

Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu - imitacji książki, do której wklejone zostały wymyślone przez uczniów hasła dotyczące m.in. czytelnictwa, książek, biblioteki. Poprzez takie działania, zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym naszej szkoły młodzież zachęca do  spędzania wolnego czasu z książką, rozwijania wyobraźni, dzielenia się wrażeniami estetycznymi.