Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Warsztaty biologiczne Klubu Młodego Odkrywcy 10.02.2018

W sobotę 10 lutego do naszej szkoły, po raz kolejny, przybyły dzieci by wspólnie z licealistami poprzez zabawę uczyć się o poważnych zagadnieniach biologicznych. Dzieci regularnie uczestniczące w spotkaniach Klubu odwiedzają naszą szkołę z chęcią i zapałem do poznawania świata przyrody i zdobywania wiedzy.

Tematem spotkania była budowa anatomiczna organizmu człowieka. Mali odkrywcy bardzo aktywnie poznawali narządy tworzące poszczególne układy i doświadczali zasad ich funkcjonowania. Spotkali się ze składanymi modelami anatomicznymi ciała człowieka, by przyjrzeć się lokalizacji i budowie narządów układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego, szkieletu. Młodzi odkrywcy chętnie rywalizowali w grupach i zdobywali punkty za rozwiązane zagadki i rebusy. Byli bardzo zaciekawieni tym, co się kryje w środku naszego ciała. Dzieci dokumentowały swoje obserwacje uzupełniając rysunek anatomiczny człowieka. Dziękujemy Małym Odkrywcom za wspólną naukę i zabawę.