Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Klub Młodego Odkrywcy 13 stycznia

W sobotę 13 stycznia  2018r., po raz drugi, uczniowie liceum  spotkali się z uczestnikami warsztatów Klubu Młodego Odkrywcy w pracowni fizycznej, by tym razem przekonać się czy otaczające nas powietrze może być ciekawym tematem doświadczeń i dyskusji.  Na wstępie dzieci samodzielnie poszukiwały dowodów i doświadczały tego, że powietrze wypełnia każde otwarte naczynie a przekazana mu energia rozgrzanych rąk stanowi o mocy z jaką jest w stanie to zasygnalizować. 
Temperaturę „uczuć” mali eksperci próbowali  mierzyć specjalnym termometrem, który zamieniał dostarczoną mu energie na efektowny pokaz fontanny. Następnie wspomagani radą i opieką starszych kolegów, z odkrywczą pasją mierzyli się z odpowiedzią na pytanie, czy powietrze coś waży i dokonali pomiaru jego ciężaru.  Z entuzjazmem obserwowali zmiany rozmiarów bezy i słodkich pianek pod kloszem pompy próżniowej ,po czym sami z użyciem naczyń próżniowych mieli okazję przekonać się o własnościach rozrzedzonego powietrza. Z ciekawością doświadczali ruchów konwekcyjnych podgrzanych gazów bawiąc się przygotowanymi  dla nich przez młodzież kolorowymi wężami. W drugiej części spotkania dzieci doświadczały jak w strumieniu szybkiego powietrza poruszają się różne przedmioty a szczególne wrażenie wywarł kołowy ruch układu balonów. Na koniec wszyscy wzięli udział w konkurencji parzenia „balonowej” herbaty, która wymagała nie tylko znajomości prawa Bernoulliego ale również sprawnego sterowania balonikiem. Mamy nadzieję ,że dzieci wrócą do nas wkrótce równie ciekawe i chętne do poznawania innych zjawisk fizycznych.