Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Lekcja WOS w Najwyższej Izbie Kontroli

Uczniowie klasy II i III o profilu społeczno - prawnym I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach mieli okazję uczestniczyć w lekcji wiedzy o społeczeństwie, która odbyła się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. W czasie wizyty w NIK młodzież była pod opieką nauczycielek, pań: Joanny Kuźmińskiej, Małgorzaty Kuśmierczyk - Balcerek oraz Jolanty Kruszewskiej Głównego Specjalisty w Biurze Organizacji NIK.

Licealiści mieli możliwość  zwiedzić główny gmach i wystawę prezentującą NIK oraz wysłuchać wykładu z historii Najwyższej Izby, głównych obszarów działania, a także jej  roli w funkcjonowaniu państwa. Na koniec lekcji odbył się konkurs wiedzy o NIK z miłymi nagrodami. Atrakcją dla młodzieży było również możliwość odwiedzenia studia nagrań NIK i zrobienia sobie zdjęcia na tzw. ściance m.in. z wiceprezesem NIK  panem Wojciechem Kutyłą. Miłym gestem ze strony prezesa NIK pana Krzysztofa Kwiatkowskiego było podarowanie liceum książki na temat Najwyższej Izby Kontroli wraz z dedykacją dla I LO w Kozienicach.