Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Gimnazjaliści poznali prawa człowieka

W przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka  6 grudnia 2017r.   odbyły się zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów z PSP nr 4 w Kozienicach, które poprowadziła nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach pani Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek wraz z uczennicami: Patrycją Zaporą, Wiktorią Cieślakowską i Natalią Niedzielską z klasy II „c”.

 

Celem zajęć było nabycie wiedzy z zakresu praw i wolności człowieka oraz rozpoznawanie na różnych  przykładach takich przypadków, które kwalifikowane mogą być jako przejawy dyskryminacji i mowy nienawiści. Podczas tej wyjątkowej lekcji młodzież gimnazjalna mogła nabyć umiejętność pracy z tekstem i wykorzystania zawartych w nim informacji. Poznanie praw człowieka przez młode pokolenie to najskuteczniejszy, najtańszy i najwydajniejszy sposób zmiany świata na lepszy.