Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Debata - Prawa człowieka i mowa nienawiści

Prawa człowieka i mowa nienawiści są ze sobą ściśle związane, dlatego w przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się 5 grudnia 2017 r. debata pod hasłem „Stop mowie nienawiści”, w której uczestniczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Celem debaty było: zrozumienie różnych form mowy nienawiści, omówienie powodów dla których ograniczenie wolności wyrażania swojego zdania może być konieczne aby ochronić prawa człowieka, zwłaszcza w przypadku mowy nienawiści i przedstawienie w jaki sposób ofiary mowy nienawiści często są pozbawiane wielu praw człowieka. Szczególnymi gośćmi tworzącymi zespół ekspertów byli: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu pan Krzysztof Szewczyk, prorektor do spraw studenckich dr Andrzej Gołębiowski i dr Paweł Nowak.

W czasie debaty mówiono, że najgorsze formy nienawiści są przejawem dyskryminacji i uprzedzeń, a najczęściej z mową nienawiści stykamy się w sieci, gdzie jest wzmocniona przez dwa mity o anonimowości i bezkarności. Kiedy nikt nie sprzeciwia się mowie nienawiści, prowadzi ona do dalszych naruszeń praw człowieka.  Podsumowując debatę zespół ekspertów zwrócił uwagę, że edukacja młodzieży w zakresie praw człowieka dostarcza narzędzia do walki z mową nienawiści w świecie realnym i w sieci, ponieważ uwrażliwia młodych na ten problem, pomagając  rozwijać empatię oraz szacunek dla innych.

Debata z pewnością pomogła zebranym uświadomić sobie wartości różnorodności i demokratycznej dyskusji w przygotowaniu nas do reagowania na konkretne przejawy nietolerancji i mowy nienawiści.