Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

6 grudnia nasi wolontariusze mają pełne ręce roboty…

W roli Mikołaja i Śnieżynek odwiedzili w tym roku przedszkolaków z: Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod topolą” w Kozienicach, Publicznego Przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych, a także uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach. Każda grupa wolontariuszy przywitana została piosenkami i wierszykami, które przedstawiały podopieczni placówek.

Dzieci chętnie siadały Mikołajom na kolana i robiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Prezentami obdarowane zostały zarówno dzieci, jak i panie, co budziło wiele radości. Dzisiejsze wydarzenie będzie dla dzieci oraz naszych wolontariuszy niezapomnianym wrażeniem.