Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Paulina Kowalczyk - stypendystka za rok szkolny 2016/2017


W dniu 1 grudnia 2017 roku, w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, na terenie gminy Jedlińsk, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Została ona zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Wyróżnienie to otrzymało 67 najzdolniejszych uczniów z Radomia i powiatów regionu radomskiego. Wśród nich znalazła się uczennica naszego liceum, Paulina Kowalczyk - klasa IIa, która uzyskała najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2016/1017. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty, a także poseł Dariusz Bąk. Po uroczystym wręczeniu, zebrani goście,w ramach niespodzianki, otrzymali możliwość zwiedzenia Muzeum.