Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Lekcja patriotyzmu w liceum

Patriotyzm jest dziś słowem zapomnianym i nieużywanym. Część społeczeństwa, głównie młodzi ludzie nawet nie wiedzą dokładnie, co oznacza. Dlatego uczennice klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego przystąpiły do ogólnopolskiego Dnia Patrioty, który odbył się w polskich szkołach w dniu 16 listopada.

Celem podjętych działań było wzmocnienie obywatelskiego rozumienia patriotyzmu i ukazanie wartości oraz postaw PATRIOTY XXI w.  Uczennice pod opieką p. Joanny Kuźmińskiej i p. Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek przygotowały sylwetki patriotów XX i XXI oraz przeprowadziły sondę  o patriotyzmie wśród swoich rówieśników. Być patriotą we współczesnym świecie to kochać swoją rodzinę, swoje miasto,  region i kraj. Kochać miłością dojrzałą. Taką, która dostrzega wady i zalety naszej Ojczyzny. Pomyśl – co oznacza dla Ciebie być patriotą w XXI wieku ?