Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

XXVII Konkurs „Moje spotkania z Puszczą” rozstrzygnięty !

Tegoroczna edycja konkursu była zatytułowana „Moje wędrówki przez leśne kryjówki” i koncentrowała się na sprawdzeniu wiedzy uczniów o gatunkach obcych występujących w Puszczy Kozienickiej, ich rozpoznawaniu i dostrzeganiu zagrożeń jakie stwarzają w ekosystemach. Uczniowie I LO bardzo chętnie przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności w teście wiedzy i konkursie fotografii.

Prace do konkursu fotograficznego przygotowali: Aleksandra Grzybek (IIa), Dominika Rodakowska (IIa), Adrianna Wałęka (IIc), Julia Telbusiewicz  (Ia) i Piotr Maj (Ia). Jury przyznało I nagrodę w kategorii fotografia wśród szkół ponadgimnazjalnych dla Piotra Maja. W teście wiedzy szkołę reprezentowały: Wiktoria Rytko (Ia), Katarzyna Tyśkiewicz (Ia) i Wiktoria Zawodnik (Ia) wyłonione podczas eliminacji szkolnych. W etapie finałowym konkursu uczennice doskonale poradziły sobie z testem o Kozienickim Parku Krajobrazowym i uzyskały odpowiednio: I miejsce w kategorii test wiedzy dla Wiktorii Rytko oraz wyróżnienie dla Katarzyny Tyśkiewicz.  Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością i spostrzegawczością, jak również chęcią pogłębiania wiedzy przyrodniczej i poznawania chronionej przyrody naszej okolicy. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!