Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Nasi stypendyści 2017

16 listopada 2017 r. o godz. 14 w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2016/2017. Stypendia zostały ufundowane przez Burmistrza Gminy Kozienice Pana Tomasza Śmietankę i wręczali je: burmistrz Tomasz Śmietanka, wiceburmistrz Małgorzata Bebelska oraz przewodniczący Komisji Edukacji RM Krzysztof Zając. W gronie wyróżnionych znalazło się 12 naszych uczniów.

Gratulujemy !!!