Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Spotkanie maturzystów z przedstawicielami Urzędu Pracy

We wtorek, 14 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas trzecich z przedstawicielami Urzędu Pracy w Kozienicach. Na spotkanie przybył: p. Krzysztof Zając, p. Jolanta Węsek, p. Beata Skwarczyńska oraz p. Monika Kusińska.

Celem wizyty było przybliżenie młodym ludziom idei przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który w tym roku odbywa się w dniach 13 – 19 listopada pod hasłem ,,Droga do przedsiębiorczości”.

Podczas spotkania zaproszeni goście prezentowali uczniom m. in. czym należy się kierować przy planowaniu kariery zawodowej, gdzie można szukać pomocy przy uruchamianiu działalności gospodarczej oraz, jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca. Ponadto 16 listopada odbędzie się Dzień Otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy na temat rozpoczęcia biznesu, wspierania lokalnych przedsiębiorców, itp.