Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Obchody Święta Niepodległości i Dnia Patrona w liceum

W dniu 10 listopada 2017 r. w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy Święta Niepodległości. Uroczystość połączona była z przypomnieniem sylwetki patrona szkoły - zwycięskiego wodza bitew Potopu Szwedzkiego - Stefana Czarnieckiego. Dokładne zapoznanie się z biografią hetmana umożliwiła wystawa poświęcona jego życiu i działalności, którą przygotowali uczniowie pod opieką p. Grażyny Ambroziewicz.

 

Obchodom tegorocznego Święta Niepodległości przyświecało hasło „Nie zginęła!...”. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek i p. Grażyny Ambroziewicz przedstawili montaż słowno-muzyczny, który przypomniał zebranej młodzieży i nauczycielom długą i ciężka drogę, jaką nasi rodacy musieli przejść, aby ponownie cieszyć się wolnością. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i jedności narodowej.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Malec, która podziękowała młodzieży i nauczycielom za przygotowanie akademii, zwracając jednocześnie uwagę na doniosłość tego wydarzenia dla polskiej historii.