Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!

4.09. 2017 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Po wprowadzeniu sztandaru uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz miasta wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Następnie głos zabrała pani dyrektor Ewa Malec, która serdecznie powitała wszystkich zebranych.


Zwracając się do uczniów, szczególnie klas pierwszych, którzy od tego roku stali się członkami naszej szkolnej społeczności, wyraziła nadzieję, że dobra atmosfera panująca w szkole będzie sprzyjać zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz umożliwi młodzieży wszechstronny rozwój. Pani dyrektor poprosiła przedstawicieli klas pierwszych o złożenie ślubowania na sztandar szkoły.

    W dalszej części uroczystości głos zabrał sekretarz powiatu pan Jarosław Chlewicki, który wręczył pani dyrektor Ewie Malec akt mianowania na stanowisko dyrektora szkoły na okres od 1.09.2017 r. do 31.08. 2022 r.

    Z okazji nowego roku szkolnego przedstawiciele władz miasta, sekretarz powiatu pan Jarosław Chlewicki oraz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pan Robert Boryczka złożyli uczniom i nauczycielom serdeczne życzenia oraz w imieniu starosty i burmistrza odczytali listy gratulacyjne, a następnie wręczyli nagrody maturzystom, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Otrzymali je: Weronika Stochmal, Bartłomiej Matracki, Aleksandra Bernaś, Dawid Nowakowski, Kacper Sikorski, Magdalena Mazur.

     Po uroczystej inauguracji roku szkolnego odbyły się pierwsze spotkania z wychowawcami. Oby nowy rok szkolny przyniósł same sukcesy!

Zdjęcia udostępniono dzięki portalowi kozienice24.pl