Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Szkolni Liderzy Profilaktyki

19 czerwca 2017 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach. Jego celem było podsumowanie realizowanego w trakcie roku szkolnego projektu pt.: „Szkolni Liderzy Profilaktyki”. Do współpracy z Poradnią włączyli się uczniowie z klasy Ib, którzy organizowali akcje tematyczne związane z szeroko rozumianą profilaktyką, promowali aktywny styl życia, życzliwość, czytelnictwo itp. W trakcie spotkania przedstawiciele 6 szkół z terenu powiatu kozienickiego dzieliło się wrażeniami ze swojej działalności. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było włączyć się do tej współpracy, ponieważ przyniosła ona społeczności szkolnej wiele korzyści.