Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

WIZYTA W SĄDZIE

W dniu 13 czerwca 2017 roku uczniowie klasy IC o profilu społeczno-prawnym naszej szkoły, pod opieką pani Małgorzaty Kuśmierczyk- Balcerek brali udział w spotkaniu z panem sędzią Lechem Wiśniewskim w Sądzie Rejonowym w Kozienicach.

 

Podczas wizyty została przybliżona im tematyka prawa karnego i cywilnego. Sędzia Wiśniewski omówił także działania i organizację sądów w Polsce.

Spotkanie w sądzie odbyło się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.