Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Święto Konstytucji 3-go Maja w liceum

3 maja cała Polska obchodzi Święto Konstytucji Majowej. Z tej okazji w naszym Liceum im. Stefana Czarnieckiego odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowała młodzież z klasy Ib, Ic i IIb pod kierunkiem pani Małgorzaty Kuśmierczyk- Balcerek.Uczniowie przygotowali montaż słowno- muzyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i utwory instrumentalne.


Celem uroczystości było także przekazanie informacji, w jakich okolicznościach została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja i kształtowanie postaw patriotycznych oraz jedności narodowej.