Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Warsztaty – „Szkoła Dialogu”

W dniach 11-12 kwietnia 2017r. w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerów Forum Dialogu z Warszawy. Podczas czterech spotkań uczniowie naszej szkoły poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską w ramach projektu „ Szkoła Dialogu”.

W czasie zajęć  oraz  w przerwie między drugim i trzecim warsztatem młodzież we współpracy z trenerami  Forum Dialogu i pod okiem nauczyciela, opiekuna projektu przygotuje wycieczkę  upamiętniającą przedwojenną historię społeczności żydowskiej z Kozienic. Efekty pracy uczniowie liceum będą mogli zaprezentować w czerwcu młodzieży z Australii, która w tym czasie odwiedzi naszą szkołę. Sprawozdanie z wycieczki weźmie także udział w ogólnopolskim konkursie, którego wyniki zostaną ogłoszone na początku marca 2018 r. podczas  uroczystej Gali „Szkoły Dialogu” w Teatrze Wielkim w Warszawie.