Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Wykład dla maturzystów

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się wykład na temat: Intertekstualność „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Prowadziła go pani Anna Kujawska-Kot, która współpracuje z  Zakładem Komparatystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcja przeznaczona była przede wszystkim dla maturzystów przygotowujących się do egzaminu z języka polskiego. Spotkanie było okazją do powtórzenia treści ważnej lektury szkolnej. Uczniowie w wielkim skupieniu analizowali treść dramatu, poszukując w nim nawiązań malarskich.