Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Sukces Karoliny na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 24 marca 2017 r. w Warszawie odbył się etap okręgowy XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas którego II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Karolina Kurek z klasy IIIa.
Olimpiada składała się z dwóch części :
1.Praca pisemna promująca zdrowy styl życia,z której uczennica otrzymała maksymalną ilość punktów.
2.Test obejmujący wiedzę z zakresu chemii,biologii,dietetyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Karolina działa również bardzo czynnie w Grupie Medycznej i to właśnie na temat jej działalności napisała pracę na II etap Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.
Opiekunem uczennicy jest p.Edyta Tarczyńska.
Karolinie bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy by swoją wiedzę mogła wykorzystać na maturze oraz wymarzonych studiach.