Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Certyfikat IT Szkoła 2016

   I Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2015/2016 po raz czwarty przystąpiło do Projektu IT Szkoła. Certyfikacje Programu IT Szkoła są realizowane w trybie auto certyfikacji lub certyfikacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Udział w kursach, wykładach i akademickich kołach naukowych jest otwarty dla uczestników Programu przez cały rok akademicki tj. od października do sierpnia. Udział w konkursach jest otwarty w określonych regulaminem każdego konkursu terminach. Na początku każdego roku akademickiego na stronach Programu jest publikowany szczegółowy harmonogram kursów, wykładów i działań na dany rok.

   Projekt obejmuje kursy, wykłady, konkursy oraz inne działania opracowywane i aktualizowane w oparciu o prognozy, raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym również wykazali się wysokim poziomem w dziedzinie nauk informatycznych, zajmując wysokie lokaty w Projekcie. Szkoła dzięki temu uzyskała Certyfikat IT Szkoły 2016.