Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Wywiadówki wrzesień 2015

08.09.2015 r. WTOREK

 

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 

Klasa

WYCHOWAWCA

SALA

godzina

I A

A. Przerwa-Bieniek

26

16.30

I B

J. Kwaśnik

16

16.30

I C

M. Lis-Seremak

13

16.30

 

Klasa

WYCHOWAWCA

SALA

godzina

II A

J. Kuźmińska

8

16.30

II B

G. Ambroziewicz

14

16.30

II C

M. Worobiec

17

16.30

 

Klasa

WYCHOWAWCA

SALA

godzina

III A

J. Piwońska

23

16.30

III B

A. Brzuskiewicz

24

16.30

III C

M. Kuśmierczyk-Balcerek

15

16.30