Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Sprawozdanie z obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W dniu 31 maja 2015 uczennice klasy II a I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Adrianna Glegoła i Izabela Potent wyjechały do Warszawy aby wziąć udział w obradach XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat zadania brzmiał „ Miejsca młodych-jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Z województwa mazowieckiego wyjechała grupa około 60 młodzieżowych posłanek i posłów. Wyjazd do stolicy był nagrodą za wzorowe wykonanie zadań konkursowych i zajęcie wysokiego miejsca w rankingu. Z województwa mazowieckiego udało się to tylko 28 zespołom.

W sobotę dla wszystkich uczestników zostały zaplanowane zajęcia. Nasi uczniowie wybrali warsztaty pt. „Jak poznawać swoje otoczenie, jak używać kreatywnych metod diagnozowania”, oraz „Rozwijanie zdolności liderskich w działalności społecznej”. Podczas zajęć Ada zastanawiała się nad podziałem ról w grupach oraz funkcją lidera w grupie natomiast Iza uczyła się jak dobrze poznać swoje otoczenie oraz jak używać kreatywnych metod diagnozowania. Wieczorem młodzież udała się na zwiedzanie Warszawy.

W niedzielę, 1 czerwca specjalnie oznakowanymi autobusami posłanki i posłowie udali się do Sejmu na obrady. Wszystkich uczestników powitała Premier Sejmu Ewa Kopacz. Obecni byli również wicemarszałkowie, minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz przedstawiciele Kancelarii Sejmu i CEO.

Obrady dotyczyły projektu dotyczącego szeroko  pojętej aktywności młodzieży w życiu społecznym. Po wystąpieniach  i zgłaszaniu licznych poprawek odbyło się głosowanie nad ustawą. Młodzież poparła projekt i ustawa została przyjęta większością głosów.

Ostatnim elementem pobytu w sejmie było wystąpienie minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która odpowiadała na liczne pytania młodzieżowych posłanek i posłów.

Po tak pracowitym dniu młodzież udała się na obiad w tzw. „starym” Domu Poselskim a następnie do autokarów w drogę powrotną do domu.

Wyjazd był ciekawym wydarzeniem. Ada i Iza poznały rówieśników z innych miejscowości.

Prawdziwe obrady sejmu i możliwość aktywnego uczestnictwa na zawsze pozostaną w ich pamięci.

Opiekunką uczniów w trakcie rekrutacji i organizacji konkursu była p. Beata Smykiewicz-Różycka.